Missie: Deze opleiding heeft de intentie om professionele hulpverleners een basisopleiding te bezorgen in het postpartum begeleiden van moeders, waardoor zoveel mogelijk moeders zo snel mogelijk geholpen kunnen worden wanneer ze zich tijdens en na de zwangerschap voelen wankelen. Iedereen die de opleiding volgt, blijft voor dit thema onder mijn supervisie en zal deel uitmaken van het Postpartum Consulent Netwerk. Na het succesvol afronden van de opleiding worden je naam en adres vermeld op de website http://www.postpartum.eu zodat moeders zich snel tot jou kunnen wenden.

Aard: De opleiding is geen academische opleiding maar een opleiding waarbij je naast theorie ook zelf veel aan de slag gaat met oefeningen, cases en je eigen kwaliteiten en beperkingen. Jezelf kritisch willen bekijken is een belangrijke voorwaarde. De invalshoek van de opleiding is de Gestaltvisie aangezien ik al meer dan tien jaar werk als  Gestalttherapeut. Gewaarzijn, interactie tussen jou en de ander en uitgaan van het hier en nu zijn daarbij de belangrijkste peilers. Je kan op mijn eigen website http://www.lievevanweddingen.be nog meer in detail nalezen wat Gestalt juist inhoudt.

De opleiding houdt nieuwe methodieken, technieken en theorie in. Het accent van de opleiding ligt op ervaringsgericht leren, opdrachten en oefeningen. Doorheen de oefeningen kan het zijn dat je uitgenodigd wordt om naar jezelf te kijken. Wees er je bewust van dat dit een persoonlijk proces op gang kan brengen. Je zal jezelf dus sowieso beter leren kennen. Dit is voor mij noodzakelijk aangezien je je persoon zal inzetten in het begeleiden van de moeder. Je bent immers mede-verantwoordelijk voor twee levens.

Voor wie: je komt beroepsmatig dagdagelijks in contact met moeders of je wil dit gaan doen. In concreto: therapeuten, coaches, psychologen, vroedvrouwen, lactatiekundigen, counselors, bemiddelaars en aanverwante beroepen.

Wat: Het is een doorgedreven achtdaagse opleiding om moeders te kunnen begeleiden die na (maar ook tijdens) de zwangerschap hun evenwicht kwijt raken. Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan waar de grens ligt tussen wat je zelf kan begeleiden en wanneer je toch moet doorverwijzen. Het is niet de bedoeling dat je zelf voor therapeut gaat spelen maar dat je op een meer gerichte manier moeders kan begeleiden zodat ze niet zo diep wegzakken en dus ook geen therapeut, psycholoog of psychiater nodig hebben.

Bijkomende vereisten: tussen de dagen in word je door mij gesuperviseerd en gecoacht. Dit gebeurt hoofdzakelijk telefonisch of per mail maar kan ook face to face als je daar nood aan hebt. Het is de bedoeling dat je cliënten hebt om mee te werken. Dat hoeven er geen honderd te zijn, twee of drie is voldoende. Vanaf dag 3 ga je aan de slag met hen. Je moet minimaal 6 gesprekken voeren met 2 verschillende cliënten. Je maakt ook van elk gesprek een schriftelijk verslag dat feedback krijgt. Zo kan je maximaal groeien. Tussen de opleidingsdagen in wordt er een reflectieverslag gevraagd. En er zijn ook een aantal verplichte boeken om te lezen.

Tegen het einde van de opleiding is het nodig om een filmpje van een gesprek te maken en aan mij door te sturen. Dit wordt geëvalueerd volgens specifieke parameters die op voorhand worden meegedeeld. Het gesprek wordt ook geëvalueerd door een onafhankelijke externe coach. Enkel wanneer zowel ik als de externe coach je gesprek voldoende vinden, krijg je je certificaat.

Na de opleiding engageer je je ertoe om twee keer per jaar samen te komen met alle Postpartum Consulenten die de opleiding reeds hebben gevolgd. Deze terugkomavond kost telkens 10€. Tijdens deze avond (3 uur) worden er ervaringen gedeeld, informatie uitgewisseld, vragen gesteld, gedeeld en gemediteerd. Het moet een boost worden voor iedereen die met hetzelfde werk bezig is. We leren elkaar kennen en vertrouwen hebben in met wat de ander bezig is. Belangrijk ook als we aan elkaar willen doorverwijzen. Het zorgt er bovendien voor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en dat ik met iedereen een vinger aan de pols hou. Iedereen die de opleiding volgt of gevolgd heeft, wordt uitgenodigd voor deze avond.

Inschrijven: Je schrijft je in door een mail te sturen naar info@lievevanweddingen.be met daarin je CV en je motivatie. Wij nemen dan contact met je op. Er is ook een intakegesprek vereist vooraleer je wordt toegelaten tot de opleiding. Dit kan telefonisch of per Skype gebeuren.

 

Locatie: in de buurt van Leuven, nog te bepalen

Data 2018:
Binnenkort start reeks 5 in het najaar. Heb je interesse?
Stuur dan even een mailtje naar info@lievevanweddingen.be

Docenten: Lieve Van Weddingen is Gestalttherapeut en coach voor vrouwen en organiseert deze opleiding. Ze heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van vrouwen tijdens en na de zwangerschap en kreeg de afgelopen tien jaar zeer veel moeders over de vloer die hun evenwicht tijdens of na hun zwangerschap waren verloren. Hierover schreef ze het boek “Mijn baby lacht…nu ik nog!”, uitgegeven in 2013 en het boek “101 vragen van kersverse mama’s” (oktober 2017). Ze wordt aanzien als pionier in het vakdomein.

Dr. Kristiaan Plasmans (psychiater) neemt een deel van de opleiding op zich. Hij is waarnemend psychiater van de Moeder-Kind eenheid in Zoersel. Deze opleidingsdag gaat door in de Moeder-Baby eenheid in Zoersel.

Brenda Froyen neemt ook een dagdeel op zich.
Mogelijk nog andere gastsprekers.

***********************************************************************

Inhoud:
Dag 1: kennismaking en aandachtig en alert aanwezig zijn
Tijdens deze eerste dag leren we vooral elkaar beter kennen en verkennen we het begrip “aandachtig aanwezig zijn”, een voorwaarde voor een kwalitatief gesprek. We leren hoe je je gewaarzijn kan trainen en hoe je je gewaarzijn kan inzetten tijdens een gesprek.

Je leert
– jezelf en je mede-studenten in de diepte kennen
– mediteren
– wat mindfulness is
– hoe je aandachtig aanwezig kan blijven tijdens een gesprek
– hoe je het gewaarzijn bij cliënten kan wakker maken en stimuleren.

Dag 2: de postpartum fenomenen
Op dag 2 staan we stil bij welke fenomenen zich kunnen voordoen na de bevalling. We gaan dieper in op de verschillende kenmerken en de typische klachten die voorkomen. We stellen ook scherp wanneer het gaat om een crisissituatie of een “gewoon” traject.

Je leert
– een crisissituatie herkennen
– de definitie van een babyblues, de postpartum depressie, de kraambedpsychose, moederrouw, burn-out en andere fenomenen
– hoe je de verschillende fenomenen kan onderscheiden
– de verschillende symptomen per fenomeen
– de verschillende thema’s en onderwerpen waarmee moeders kunnen worstelen

Dag 3: oefeningen en experimenten
Tijdens deze dag gaan we praktisch aan de slag met experimenten en oefeningen om bewustzijnsverruiming te creëren bij de moeders. We bekijken verschillende voorbeelden van creatieve werkvormen om mee aan de slag te gaan  (opstellingen, geleide fantasieën, tekenen, kleien etc). Aangezien we veel gaan oefenen met de experimenten zullen we ook met aandacht kijken naar onszelf en wat dit allemaal met ons doet.

Je leert
–  experimenten voor heling
– creatieve werkvormen (opstellingen, geleide fantasieën, tekenen, kleien etc)
– gevoelens en gewaarzijn te benoemen
– praten over wat moeilijk en pijnlijk is
– om te gaan met verhalen die je raken, kwetsen en uit balans brengen

Dag 4: gesprekken voeren
Op deze vierde dag gaan we dieper in op hoe je een traject opstart. Structuur, richting en duidelijkheid zijn ook in deze gesprekken van belang.

Je leert
– het verschil tussen coaching, therapie en het werk van een postpartum consulent
– hoe je een intakegesprek doet
– hoe je een intake formulier opmaakt
– de structuur van een gesprek bepalen en niet uit het oog verliezen
– verschillende gesprekstechnieken waarbij we gebruik maken van modellen uit NLP, de Gestaltvisie, systeemtherapie, contextuele therapie…

Dag 5: gesprekken voeren bis
Op deze vijfde dag bouwen we verder op dag vier. We gaan verder oefenen en onszelf inzetten als instrument tijdens een gesprek. We gaan ook dieper in op emotioneel lichaamswerk en wat dat juist inhoudt.

Je leert
– verbinding maken tijdens een gesprek
– je gewaarzijn delen tijdens een gesprek
– liefdevol confronteren
– te vertrouwen op je gewaarzijn
– het belang van emotioneel lichaamswerk en hoe je het kan inzetten

Dag 6: angsten
Gedurende de zesde dag concentreren we ons op angststoornissen bij moeders.
We belichten de medicatie die vaak wordt voorgeschreven aan moeders.

Je leert
– wat een angststoornis is
– wat angst te maken heeft met controle
– je eigen angsten kennen en beheren
– hoe angst zich manifesteert bij moeders
– welke oefeningen je kan inzetten om te werken met angst
– de verschillende soorten medicatie kennen die vaak wordt voorgeschreven en waarop je moet letten

Dag 7 en 8: vervolmaking
We oefenen verder in het voeren van een kwalitatief duurzaam gesprek waarbij je juiste vragen stelt en de mama kan ondersteunen en empoweren. Er is in deze dagen ook veel ruimte om vragen te stellen over de praktijk. Bovendien kijken we naar het hoe nu verder moet en hoe je je eigen praktijk kan opstarten of een nieuwe wending kan geven.