Missie: Deze opleiding heeft de intentie om professionele hulpverleners een basisopleiding te bezorgen in het postpartum begeleiden van moeders, waardoor zoveel mogelijk moeders zo snel mogelijk geholpen kunnen worden wanneer ze zich tijdens en na de zwangerschap voelen wankelen. Iedereen die de opleiding volgt, blijft voor dit thema onder mijn supervisie en zal deel uitmaken van het Postpartum Consulent Netwerk. Na het succesvol afronden van de opleiding worden je naam en adres vermeld op de website http://www.postpartum.eu zodat moeders zich snel tot jou kunnen wenden.

Aard: De opleiding is geen academische opleiding maar een opleiding waarbij je naast theorie ook zelf veel aan de slag gaat met oefeningen, cases en je eigen kwaliteiten en beperkingen. Jezelf kritisch willen bekijken is een belangrijke voorwaarde. De invalshoek van de opleiding is de Gestaltvisie aangezien ik al meer dan tien jaar werk als  Gestalttherapeut. Gewaarzijn, interactie tussen jou en de ander en uitgaan van het hier en nu zijn daarbij de belangrijkste peilers. Je kan op mijn eigen website http://www.lievevanweddingen.be nog meer in detail nalezen wat Gestalt juist inhoudt.

De opleiding houdt nieuwe methodieken, technieken en theorie in. Het accent van de opleiding ligt op ervaringsgericht leren, opdrachten en oefeningen. Doorheen de oefeningen kan het zijn dat je uitgenodigd wordt om naar jezelf te kijken. Wees er je bewust van dat dit een persoonlijk proces op gang kan brengen. Je zal jezelf dus sowieso beter leren kennen. Dit is voor mij noodzakelijk aangezien je je persoon zal inzetten in het begeleiden van de moeder. Je bent immers mede-verantwoordelijk voor twee levens.

Voor wie: je komt beroepsmatig dagdagelijks in contact met moeders of je wil dit gaan doen. In concreto: therapeuten, coaches, psychologen, vroedvrouwen, lactatiekundigen, counselors, bemiddelaars en aanverwante beroepen.

Wat: Het is een doorgedreven achtdaagse opleiding om moeders te kunnen begeleiden die na (maar ook tijdens) de zwangerschap hun evenwicht kwijt raken. Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan waar de grens ligt tussen wat je zelf kan begeleiden en wanneer je toch moet doorverwijzen. Het is niet de bedoeling dat je zelf voor therapeut gaat spelen maar dat je op een meer gerichte manier moeders kan begeleiden zodat ze niet zo diep wegzakken en dus ook geen therapeut, psycholoog of psychiater nodig hebben.

Bijkomende vereisten: tussen de dagen in word je door mij gesuperviseerd en gecoacht. Dit gebeurt hoofdzakelijk telefonisch of per mail maar kan ook face to face. Het is de bedoeling dat je cliënten hebt om mee te werken. Dat hoeven er geen honderd te zijn, twee of drie is voldoende. Tussen de opleidingsdagen in wordt er een reflectieverslag gevraagd. En er zijn ook een aantal verplichte boeken om te lezen.

Tegen het einde van de opleiding is het nodig om een filmpje van een gesprek te maken en aan mij door te sturen. Dit wordt geëvalueerd volgens specifieke parameters die op voorhand worden meegedeeld. Het gesprek wordt ook geëvalueerd door een onafhankelijke externe coach. Enkel wanneer zowel ik als de externe coach je gesprek voldoende vinden, krijg je je certificaat.

Na de opleiding engageer je je ertoe om twee keer per jaar samen te komen met alle Postpartum Consulenten die de opleiding reeds hebben gevolgd. Deze terugkomavond kost telkens 10€. Tijdens deze avond (3 uur) worden er ervaringen gedeeld, informatie uitgewisseld, vragen gesteld, gedeeld en gemediteerd. Het moet een boost worden voor iedereen die met hetzelfde werk bezig is. We leren elkaar kennen en vertrouwen hebben in met wat de ander bezig is. Belangrijk ook als we aan elkaar willen doorverwijzen. Het zorgt er bovendien voor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en dat ik met iedereen een vinger aan de pols hou. Iedereen die de opleiding volgt of gevolgd heeft, wordt uitgenodigd voor deze avond.

Inschrijven: Je schrijft je in door een mail te sturen naar info@lievevanweddingen.be met daarin je CV en je motivatie. Wij nemen dan contact met je op. Er is ook een intakegesprek vereist vooraleer je wordt toegelaten tot de opleiding. Dit kan telefonisch of per Skype gebeuren.

Prijs: De opleiding kost 990 euro inclusief btw.
Hierin zitten alle opleidingsdagen vervat, al het materiaal, een syllabus en je krijgt het boek “Mijn baby lacht…nu ik nog!” er bovenop.

Er is altijd mogelijkheid tot gespreid betalen.

Locatie: Leuven of rond Leuven

Data 2018:
Nieuwe reeks in het najaar wordt ingericht bij voldoende inschrijvingen.

Heb je hierin interesse? Stuur dan even een mailtje naar info@lievevanweddingen.be

We starten elke dag om 9u30 en werken door tot 16u30.

Docenten: Lieve Van Weddingen is Gestalttherapeut en coach voor vrouwen en organiseert deze opleiding. Ze heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van vrouwen tijdens en na de zwangerschap en kreeg de afgelopen tien jaar zeer veel moeders over de vloer die hun evenwicht tijdens of na hun zwangerschap waren verloren. Hierover schreef ze het boek “Mijn baby lacht…nu ik nog!”, uitgegeven in 2013 en het boek “101 vragen van kersverse mama’s” (oktober 2017).

Dr. Kristiaan Plasmans (psychiater) neemt een deel van de opleiding op zich. Hij is waarnemend psychiater van de Moeder-Kind eenheid in Zoersel. Deze opleidingsdag gaat door in de Moeder-Baby eenheid in Zoersel.
Brenda Froyen neemt ook een dagdeel op zich.
Mogelijk nog andere gastsprekers.

De opleiding is geaccrediteerd voor vroedvrouwen.

Meer weten over het programma? Klik hier.