depressieWat
De depressie is samen met de psychose het zwaarste fenomeen waarmee je kan te maken krijgen. Ongeveer 20% van de Belgen of Nederlanders zal ooit te maken krijgen met een depressie. De depressie wordt vaak verward met een burn-out hoewel het om twee totaal verschillende dingen gaat. Een depressie is een stemmingstoornis en een burn-out is een energiestoornis. Kort door de bocht heb je bij een burn-out nog veel zin om dingen te ondernemen maar heb je er de energie niet voor. Bij een depressie heb je noch zin noch energie. Een depressie is een officieel gecatalogeerde psychische ziekte (burn-out is dat niet).

Symptomen
Om de diagnose van depressie te krijgen moet je voldoen aan een aantal karakteristieken. Algemeen moet er gedurende twee weken of een depressieve stemming aanwezig zijn of een duidelijke vermindering van plezier of interesse in activiteiten. Één van deze twee symptomen moet vergezeld worden van minstens vier van de volgende symptomen:

– gewichtsvermindering of toename zonder dieet of iets dergelijks,

– slapeloosheid of teveel slapen,

– hyperacticiviteit/rusteloosheid of trager bewegen dan normaal,

– vermoeidheid of verlies van energie,

– gevoelens van schuld of waardeloosheid of hulpeloosheid of angst,

– verminderd vermogen tot concentreren of focus of besluiten nemen,

– terugkerende gedachten aan de dood in de vorm van suïcide of de angst om dood te gaan.

Voor een postpartum depressie komt daar dan nog de voorwaarde bij kijken dat je recent een kind hebt gekregen. Wat ook een heel typische klacht is bij een depressie is dat je niet meer kan genieten. Na een bevalling snijdt dat laatste natuurlijke extra diep. Bij een postpartum depressie maar ook bij een dip kunnen zich angst- of paniekaanvallen ontwikkelen.

Naast dit alles kan er ook sprake zijn van een prepartum depressie: dit is een depressie die zich ontwikkelt tijdens de zwangerschap.

Begeleiding
De best werkende aanpak voor dit alles blijkt psychotherapie. Medicatie zoals antidepressiva of angstonderdrukkende middelen blijken enkel voor zware situaties verlichting te brengen en is dan ook echt wel nodig maar psychotherapie blijft noodzakelijk. Je kan door een depressie volledig dysfunctioneel worden. Je komt bijvoorbeeld je bed niet meer uit of je slaapt niet meer. Dat is bij een dip niet het geval. Belangrijk om te onthouden bij een postpartum depressie is dat alle vrouwen hiervan genezen en zich op termijn weer gezond en gelukkig voelen. Deze depressie is tijdelijk en gaat helemaal over. Bijna altijd is er professionele hulp nodig.