traumaWat
Soms gebeurt het dat je bevalling helemaal niet verloopt zoals je had gehoopt. Vaak is het niet zozeer dàt het anders verloopt maar wel dat er medische interventies zijn gebeurd die over je hoofd zijn beslist, je niet gehoord of gezien werd als mens op de bevallingstafel, waarbij je heel veel pijn werd aangedaan (bewust of onbewust) of je onaardig of niet respectvol werd behandeld. Je kan bijvoorbeeld ook heel erg bang geweest zijn om je kindje te verliezen. Dit zijn ingrijpende bevallingen. Voor sommige vrouwen wordt een ingrijpende bevalling beleefd als een trauma. Of het een trauma wordt of niet, is een persoonlijk gegeven. Je hebt daarom niets slechts gedaan of je bent niet zwak. Je lichaam en geest zijn gewoon anders omgegaan met wat er gebeurde. Ze hebben het anders opgeslagen.

Symptomen
Typisch aan een trauma of ingrijpende gebeurtenis is dat je last kan krijgen van Post Traumatische Stress Symptomen. Deze doen zich dan voor meer dan vier weken na je bevalling. De symptomen zijn:

  • herbeleving: je herbeleeft je bevalling meerdere keren per dag zonder dat je er controle over krijgt. Als een film speelt het zich constant voor je ogen af. De emoties die je tijdens de bevalling voelde, kan je ook dan terug herbeleven. Flashbacks zijn een typische symptoom van PTSS.
  • vermijding: je vermijdt bewust alles wat je doet herinneren aan je bevalling of wat je ermee in verband kan brengen. Bekijken van foto’s bijvoorbeeld, op kraambezoek gaan, niet over je bevalling willen praten, bij een volgende zwangerschap geen contact willen met een dokter.
  • negatieve gedachten en stemmingen: doordat je zo geimpacteerd bent geweest door de bevalling kom je in een mentale neerwaartse spiraal terecht. Je voelt je somber, hebt niet zoveel plezier, je voelt je onzeker en je voelt je wazig. Dit symptoom kan verward worden met een postpartum depressie.
  • hyperalertheid: je systeem is in een hoge staat van paraatheid. Je bent superalert maar dus ook super overprikkeld. Je kan schrikken van iets heel kleins en ontploffen door het minste. Alsof er achter elke hoek een beer kan staan. Doordat je dit niet kan plaatsen, komen er veel emoties van schuld en schaamte naar boven.

Begeleiding
Met een traumapsycholoog of een therapeut is het belangrijk dat je je ingrijpende bevalling verwerkt. Anders kan zo een bevalling blijven spoken en bijvoorbeeld de band met je kindje in de weg staan of een rol spelen bij een volgende bevalling.